Activitats_Metabol II

Metabolisme II (Fisiologia cel·lular). ACTIVITATS

EL ANABOLISMO

Fes clic en cadascun dels enllaços que tens després d’aquest paràgraf i respon les preguntes que es plantegen en cada cas. Compara les teves respostes amb les solucions correctes. Guarda cada activitats (amb les respostes que hagis donat) en un document word. Fes el mateix amb totes les activitats (12 a 19).

ACTIVITAT 12. Los pigmentos fotosintéticos  Activitat 12

ACTIVITAT 13. Fotosíntesis acíclica Activitat 13

ACTIVITAT 14. Fotosíntesis cíclica Activitat 14

ACTIVITAT 15. Fotosíntesis general Activitat 15

ACTIVITAT 16. Rendimiento fotosintético Activitat 16

ACTIVITAT 17. Microorganismos quimiosintéticos Activitat 17

ACTIVITAT 18. Quimiosíntesis Activitat 18

ACTIVITAT 19. El ciclo del nitrógeno Activitat 19

Data límit de presentació: dimecres 23 de novembre (orico9@gmail.com)

Presentació individual

Hoy había 7 visitantes (42 clics a subpáginas)