Biologia_1rBatx

Biologia 1r

Temas 1 i 2. Introducció a la Biologia. Biomolècules inorgàniques
http://www.slideshare.net/tiotavio/unitats-1-i-2

Tema 3. Biomolècules orgàniques

Tema 4. El estudi de la cèl·lula. La teoria cel·lular
http://www.slideshare.net/tiotavio/bio1-09-10-unit4teoria-cel

Tema 5. Embolcalls cel·lulars
http://www.slideshare.net/tiotavio/bio1-09-10-unitat5embolcalls-cel

Tema 6. Citoplasma. Citosol i orgànuls citoplasmàtics
http://www.slideshare.net/tiotavio/bio1-09-10-unitat6citoplasm

Tema 7. El nucli cel·lular. Cicle cel·lular i mitosi
http://www.slideshare.net/tiotavio/bio1-09-10-unitat7nucli-mitosi

Tema 9. Reproducció. Cicles biològics.Meiosi
http://www.slideshare.net/tiotavio/tema-9-bio1-2009-10reprod-meiosi

Tema 10. Genètica mendeliana
http://www.slideshare.net/tiotavio/tema-10-bio1-2009-10herncia1-mendel

Tema 11. Genètica molecular
- Transcripció i traducció:
http://www.slideshare.net/tiotavio/tema11-gentica-molecular-i-expressivitat-2009-10
- Replicació:
http://www.slideshare.net/tiotavio/tema11-gentica-molecular-ii-replicaci-2009-10

Tema 12. Genètica del segle XXI


Hoy había 12 visitantes (53 clics a subpáginas)