Biomolècules_repàs

BIOQUÍMICA
(Recursos de interés per facilitar el repàs d'aquest bloc, ja estudiat a 1er de Batx)
Biomolècules orgàniques


GLÚCIDS (pàgs. 5, 6 i 7)
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biomol/contenidos5.htm

LÍPIDS (pàgs. 8 a 13)http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biomol/contenidos8.htm

PRÒTIDS (pàgs. 14 a 16)
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biomol/contenidos14.htm

ACIDS NUCLEICS (17 A 19)
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biomol/contenidos17.htm

Hoy había 7 visitantes (22 clics a subpáginas)