CTMA_1rBatx

Ciències de la Terra 1r

Unitat 1. Teoria de sistemes. Sistema Terra.
http://www.slideshare.net/secret/8EAYlv3qaBmE1F


Unitat 2. Minerals i roques. Jaciments min.
http://www.slideshare.net/guest7bb86f/ctma-1rtema2

Unitat 3. Estructura de la Terra. Tectònica de Plaques.

http://www.slideshare.net/secret/x9a830B4mvsl5R

Unitat 4. Magmatisme
http://www.slideshare.net/tiotavio/tema-4-ct1-0607

Unitat 6. Processos externs
http://www.slideshare.net/tiotavio/unitat6-ct1-0809-processos-externs-2367879
Hoy había 2 visitantes (49 clics a subpáginas)