CTMA_2nBatx

Ciències de la Terra 2n Batx

Tema 1. Introducció
http://www.slideshare.net/tiotavio/u1-ct2-sistemes-09-00

Tema 2. Atmosfera (I): processos
http://www.slideshare.net/tiotavio/ctma2natmosf-clima-09-00

 


Tema 3. Atmosfera (II): riscos
http://www.slideshare.net/tiotavio/u3-ct2-riscos-atmosf-09-00-2365984

Tema 4. Geosfera (I): geodinàmica interna

Riscos sísmics (I): http://www.slideshare.net/tiotavio/u4a-ct2-riscos-ssmics-09-00
Riscos volcànics (II): http://www.slideshare.net/tiotavio/tema-2-c-t2-volcan-0607

Tema 5. Geosfera: geodinàmica externa http://www.slideshare.net/tiotavio/u5-ct2-geodexterna-09-00

Tema 7.  L'aiguaTema 8. Recursos: roques i minerals. El sòl.
http://www.slideshare.net/tiotavio/u8-c-t2-0910-recurs-roques-min-sl

Tema 9. L'aigua com a recurs http://www.slideshare.net/tiotavio/u9-c-t2-0910-recurs-l-aigua

Tema 10. Les energies 
http://www.slideshare.net/tiotavio/u10-ct2-0910recurs-energias

Tema 11. Impactes a l'atmosfera 
http://www.slideshare.net/tiotavio/u11-c-t2-0910-impact-atmosf

Tema 12. Impactes a la hidrosfera http://www.slideshare.net/tiotavio/u12-ct2-0910impact-hidros

Tema 13. Impactes al sòl 
http://www.slideshare.net/tiotavio/u13-ct2-0910impact-sl

Tema 14. Ordenació territorial. Gestió del medi ambient 
http://www.slideshare.net/tiotavio/u14-ct2-0910gestima
Hoy había 1 visitantes (26 clics a subpáginas)