Coordinació_CLIC

EL COS HUMÀ: LA COORDINACIÓ

ACTIVITATS INTERACTIVES A LA WEB

 

1.- Clica en una de les direccions següents (la que correspongui als exercicis que t'indiqui el professor) i després engega’l (applet):

    http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1083 (sistema nerviós i òrgans dels sentits)
 
O bé:

    
 http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1082 (aparell locomotor)

2.- Realitza (i corregeix els errors, si els tens) les activitats proposades pel que fa als aparells relacionats amb la coordinació del cos, i fes-lo en l’ordre següent:

      I. Sistema nerviós 

II. Aparell locomotor:

        III. Organs dels sentits:
- Vista
- Oïda
- Gust
- Tacte
- Olfacte
   

3.- Aquestes activitats hauràs de presentar-les al professor o professora quan t’ho demani.

 (Atenció: Recorda que, després d’entrar en les webs de referència, primer s’ha de carregar l’aplicació JClic applet, i comprovar que l’ordinador té configurat el sistema Java).

                         http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1082

Hoy había 2 visitantes (94 clics a subpáginas)