Exercicis PAU

Proves PAU
Mostres de Geodinàmica externa. Riscos

Nota:
Els enunciats de cada prova, així com les figures, talls geològics o esquemes que complementen els enunciats, es poden consultar en l'apartat "examens" de la pàgina: http://eps.udg.edu/ctma/doku.php?id=pau
_________________________________________________

1. Inestabilitats gravitatòries PAU 2007. Setembre. Titular . Exercici 4B                     
 
2. Esfondraments i inestabilitats Juny 2004. Titular. Exercici 4B
 
3. Rius PAU 2007. Juny. Titular . Exercici 3A                                
4. Esfondraments, etc. (en comptes de glaceres) Setembre 97 Exercici 4
 
5. Sistemes costers  Juny 2004. Incidències. Exercici 3A
 
6. Sòls expansius Juny 99 Tit Exercici 2A
 
 
Hoy había 2 visitantes (54 clics a subpáginas)