Experiència didàctica

 

Ciències de la naturalesa i la seva didàctica 1
(EXPERIÈNCIA DIDÀCTICA)       
 
Nom i cognoms: ..........................................................................
 
En la llista següent es destaquen els títols de 10 treballs, relacionats amb el currículum oficial de continguts d’aquesta matèria.
 
Enumera les teves preferències (1ª, 2ª, 3ª,...) utilitzant la columna de la dreta; no fa falta que les relacionis totes: és suficient amb 3 ó 4 de les 10, o sigui, les que més t’agradaria conèixer i treballar realment a través d’una experiència didàctica, que hauràs de presentar oralment i per escrit al llarg del trimestre.
 
 

Títol i objecte principal del treball
 
1.       L’ESPAI EXTERIOR. Estells i planetes. La Terra, el Sol i la Lluna.
 
2.       L’AIRE I L’ATMOSFERA. L’aire a la natura. L’aigua i l’ús que en fem.
 
3.       EL TEMPS ATMOSFÈRIC. Quin temps fa?
 
4.       LA MATÈRIA. Propietats de la materia (massa, volum, densitat). Estats de la materia. Mescles.
 
5.       CANVIS DE LA MATÈRIA. Canvis físics. Cicle de l’aigua i canvis d’estat de l’aigua. Canvis químics. Efectes dels canvis: beneficis i inconvenients.
 
6.       ELS MATERIALS. L’origen dels materials. Classifiquem els materials. Estats dels materials. Propietats.
 
7.       L’ENERGIA. Què és? Formes d’energia. Les fonts d’energia. L’energia eléctrica. Circuits elèctrics. L’estalvi d’energia.
 
8.       ELECTRICITAT, MAGNETISME I FORCES. Les forces. Aplicació de les forces. Combinació de forces. Un tipus de força: el magnetisme. Les forces magnètiques.
 
9.       EL SO, LA LLUM I EL CALOR. El so. Reflexió i refracció de la llum. La llum blanca i els colors. La cámara digital.
 
10.   MÀQUINES, EINES I NOVES TECNOLOGIES. Què és una màquina? Els components d’una màquina: els operadors. Màquines simples (p. e.: alicats) i màquines compostes (p. e.: bicicleta). L’ordinador. Compte amb les màquines!
 

Hoy había 7 visitantes (12 clics a subpáginas)