Formulació_Activ_WEB

ACTIVITATS DE FORMULACIÓ I NOMENCLATURA
(Compostos binaris)

Cadascun dels exercicis (I a VI) que tens a continuació consta de 5 activitats, excepte l'exercici VI, que inclou 10 activitats. Hi ha, per tant, un total de 30 activitats. L'exercici VII, que és un exercici de repas, inclou algunes activitats-extra.

Per a poder fer els exercicis, clica en cadascun dels enllaços següents i guarda les teves respostes en un document word de la forma acostumada, per poder enviar-los després (orico9@gmail.com) quan el professor t'ho demani.

- DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DELS EXERCICIS: s'indica entre parèntesi a continuació:

-       Per a fer l'últim exercici (el VII), engega’l  (clica en "applet") i fes només els exercicis dels compostos següents: compostos binaries, hidrurs i hidracids, òxids i hidròxids).

Hoy había 12 visitantes (70 clics a subpáginas)