Introducció

Biología i Geologia, 3r ESO
OBJECTIUS DIDÀCTICS

Unitat 1. El cos humà. Introducció

Objectius

Continguts teòrics

(del llibre de text, Casals)

Activitats  (per a contestar per escrit)

(dels llibres de Casals)

 

1

 

 

Lectura introductòria i col·loqui (presentació de Bill Bryson, pàg. 4)

  1. El cos humà

 (pàgs. 6-7)

Aprèn el que és bàsic (AB): FITXA 1

 

Activitats proposades (AP): 1, 2, 3, 4 (pàg. 7)

2

 

 

  1. Morfologia i funcions cel·lulars (I)

2.1. Estructura de la cèl·lula

2.2. Orgànuls de la cèl·lula eucariota

 (pàgs. 8-9)

AB: FITXA 2

 

3

Morfologia i funcions cel·lulars (II)

2.3. El funcionament cel·lular

(pàgs. 10-11)

AP: 5 i 6 (pàg. 11)

4

  1. Els teixits

(pàgs. 12-13)

AP: 7, 8, 9, 10 i 11 (pàg. 13)

5

 

 

  1. Els òrgans, aparells i sistemes

 (pàgs.14-15)

AP: 12, 13, 14, 15, 16 (pàg. 14)

 

AB: FITXA 3

 

6

 

 

 

Activitats finals (AF): 19, 20, 21, 24, 30, 33, 34 (pàgs. 16-17)

7

 

Lectura: Les cèl·lules mare (Pàg. 16) Activitats d’ampliació (AA): (pàgs. 19 i 20)

8

 

 

PRÀCTICA (pàg. 18)

9

 

 

 

REPÀS DE L’UNITAT i Resolució de dubtes

EXAMEN PARCIAL 1

 

Hoy había 2 visitantes (64 clics a subpáginas)