La cèl·lula_treball indiv

LA CÈL·LULA EUCARIOTA                Treball individual i en grup

  • ·         Fer resums manuscrits dels continguts de les lliçons (Educatina.com) que es citen a sota en aquest document. 
  •    Resums:
              - treball en grup; presentacions individuals

           - en fulls DIN A-4

           - a una sola cara

           - ha d'incloure per a cada unitat una portada, en la qual figurarà el nom de l'autor/a
  •   Observacions:      

         1.  Els resums dels videos s'han de complementar amb l'observació atenta de les imatges del llibre de text (esquemes i fotomicrografies) que s'indiquen a sota, en cada apartat d'aquest document. (Als efectes d'avaluació d'aquesta part de l'assignatura, s'ha de ser capaz de reconèixer les estructures cel·lulars mostrades en les imatges citades i de fer una breu descripció de cadascuna, destacant-ne els aspectes estructurals i funcionals de cada orgànul).

·        2. Els resums poden fer-se en grup a l'aula d'informàtica, però s'hauran de presentar individualment (manuscrits o fets amb l'ordinador). S'hauran de presentar com a data límit, el dia en que es faci l'examen (parcial o d'avaluació) de la part corresponent, juntament amb les altres activitats que s'hagin fet a classe.

·         Fonts d'informació: web del professor (www.orico.es.tl). Carpeta: 1 BATX Biologia. Arxiu: La cèl·lula_treball indiv.

·         Les imatges de cada apartat es troben al llibre de text Biologia 1, de Grup Promotor Santillana, a les pàgines citades a sota.

______________________________________________________________________________________________

UNITAT 6. LA CÈL·LULA EUCARIOTA: UNITAT D'ESTRUCTURA I FUNCIÓ

·   Células eucariotas y procariotas 8’ 33’’ (visión general). Resum opcional

UNITAT 7. MEMBRANES CEL·LULARS I ORGÀNULS NO DELIMITATS PER MEMBRANES (tiempo total: 37')

·    Estructura de la membrana plasmática 7’
Transporte pasivo: mecanismos de difusión 5' 28''
Transporte activo I: mecanismo de bombeo 7' 37''
Transporte activo II: endocitosis y exocitosis 6' 06''

Centríolos, cilios y flagelos  5’ 20’’
Citosol y citoesqueleto 5’ 47’’

·    Esquemas y fotografías del libro de texto de las págs. 119, 121 (sup.), 125 (sup.), 127 (sup.), 129, 131 (ambas), 135 (les 4 imatges de l'activitat 38).

UNITAT 8. ORGÀNULS CEL·LULARS DELIMITATS PER MEMBRANES

                - Sistema endomembranoso I (tiempo total: 27' 30'')

·    Retículo endoplasmático rugoso (6’ 11’’) 
Retículo endoplasmático liso (8’ 14’’)
Aparato de Golgi (6’ 53’’)
Lisosomas (6’ 15’’)

·    Esquemas y fotografías del libro de texto de las págs. 139 (ambas), 140, 141 (sup.), 142 (los dos esquemas).

- Sistema endomembranoso II (tiempo total: 20' 10'')

·    Mitocondria (6’ 12’’)
Cloroplastos (6’ 22’’)
Estructura de la envoltura nuclear (7' 35'')

·    Esquemas y fotografías del libro de texto de las págs. 145 (inf.), 146 (inf.), 147, 148, 149 (ultraestructura del núcli), 152, 154, 156 (les imatges de les activitats 43 i 45).

***

Hoy había 7 visitantes (40 clics a subpáginas)