Nutrició_CLIC

EL COS HUMÀ: LA NUTRICIÓ

ACTIVITATS INTERACTIVES A LA WEB

1.- Clica en l’ordinador la direcció que s'indica a continuació i, quan hagis obert la pàgina, clica on diu: engega’l (applet)    

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1082

(Pots treballar-les en la versió en català o en la versió en español, com tu vulguis)

2.- Comença el treball! Anem a conèixer una mica més el nostre cos. Realitza (i corregeix els errors, si els tens) les activitats proposades pel que fa als aparells relacionats amb la nutrició humana, i fes-lo en l’ordre següent:

-          Aparell digestiu (20 activitats). Data límit de presentació: Divendres, 31 d'octubre

-          Aparell circulatori (20 activitats). Data límit de presentació: Divendres, 12 de desembre, 2014

-          Aparell respiratori (15 activitats). Data límit de presentació: Divendres, 30 de gener, 2015

-          Aparell excretor (11 activitats). Data límit de presentació: Divendres, 30 de gener, 2015

4.- Cada vegada que tinguis feta (i corregida) una activitat, imprimeix-la amb les teves respostes, abans de passar a la següent. 

Aquest recull d'activitats hauràs de presentar-les al professor o professora quan t’ho demani.

 (Atenció: Tingues en compte que, després d’entrar en les webs de referència, primer s’ha de carregar l’aplicació JClic applet, i comprovar que l’ordinador té configurat el sistema Java).

Hoy había 7 visitantes (129 clics a subpáginas)