Objectius_2n trim

 SEGON TRIMESTRE                                      Biologia 2 

 Unitat 5. Genètica mendeliana

Als continguts teòrics del llibre, s’han d’afegir els següents:

-          Activitats seleccionades del llibre corresponents a la unitat 5 (v. programa de la unitat 5)

-          Test del llibre (fi d’unitat)

-          Proves de tipus PAU, com les que es poden veure al llibre al final de la unitat 5, o en la web http://www.ub.edu/geneticaclasses/pau/examens.htm

Unitat 6. Genètica i evolució

-          Continguts teòrics fonamentals dels llibre de text i els que s’hagin explicat o treballat a classe.

-          Activitats seleccionades del llibre (v. programació de la unitat)

-          Test del llibre (fi de la unitat)

-          Proves de tipus PAU, com les que es poden veure al final de la unitat 6, o en la web http://www.ub.edu/geneticaclasses/pau/examens.htm


Annex a la unitat 6
:

Documentació sobre ORIGEN DEL UNIVERSO, EVOLUCIÓN BIOLÓGICA, TEORÍAS DE LA EVOLUCIÓN. DEBATES ACTUALES.

 • Origen del Universo. C. De Duve(4’)

http://www.youtube.com/watch?v=msaBNrLzeZs&feature=related

 • ** Evolución biológica: una explicación  (7’ 20’’). Animación (del origen de la vida al origen del hombre: 4000 Ma comprimidos en 40’’).

http://www.youtube.com/watch?v=A-H7tLEDSFg&feature=fvw

 • Charles Darwin. Breve biografía (AR) (4’ 30’’)

http://www.youtube.com/watch?v=s3WmiPByvd8&feature=related

 

 • ** Charles Darwin y las Is. Galápagos (7’)

 http://www.youtube.com/watch?v=BzSH-BC8_mc

 • ** Charles Darwin y la evolución (El hecho evolutivo: panoràmica general) (6’ 20’’)

 http://www.youtube.com/watch?v=UcXCJkwH8kE&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%5Fpopup%3Fv%3DUcXCJkwH8kE&feature=player_detailpage

 • ** El origen de las especies. Las tesis darwinianas. Tiktaalik i Arquaeopteryx (10’)

 http://www.youtube.com/watch?v=A0clvLLHSYM&NR=1

 • Mutaciones y evolución (1’)

 http://www.youtube.com/watch?v=LfUmrX-7WDo&feature=related

 • ** 2009, Año de Darwin. ¿Son compatibles la evolución y la creación? Opina un Nobel (Werner Arber) (2’)

 http://www.youtube.com/watch?v=pyqYmOYIHlo&feature=related

 • **2009, Evolución y creación, compatibles (Dr. E. Agazzi) (2’ 30’’)

 http://www.youtube.com/watch?v=ytecwrznKbI&feature=related

 

 

 • **2009, Darwin y Dios (Dr. E. Agazzi) (2’)

 http://www.youtube.com/watch?v=Z-uVCRH2wkU&feature=related

 •  **Desmontando a Darwin. Entrevista a Máximo Sandín.

 http://vimeo.com/10330767

 

 

 

 

 

 

Hoy había 2 visitantes (37 clics a subpáginas)