Planing 3r trim (ccnn1_grup tarda)

CC DE LA NATURALESA I LA SEVA DIDÀCTICA  I                                                PLANNING 3r trimestre

 
 
dilluns
 
dimecres
abril
 
 
 
 
15
Presentacions
Objectius. Metodologia. Avaluació.
 
Exploració de coneixements (POSA’T A PROVA!)
Pròx. dia: Què és la vida?
20
POSA’T A PROVA! (revisió i resolució de dubtes). QUÈ ÉS LA VIDA?
 
Activitats i fonts d’info (materials)
Tria de treballs (pròxim dia)
Pròx. dia: Què és la ciència?
22
QUÈ ÉS LA CIÈNCIA? Com es fa?
El mètode científic.
 
Adjudicació de treballs (EXPERIÈNCIA DIDÀCTICA).
27
I.                    L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ:
1.- L’espai exterior(activitats: pel dilluns, 4-V)
Treball bibliogràfic (equips). Tutories.
Introducció pel·lícula (mater. didàctic)
29
 
 
Com es fa la ciència?
CIELO DE OCTUBRE (pel·lícula)
maig
4
Comentari pel·lícula: debat (en grups)
I.                    L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ:
1.- L’espai exterior (revis i dubtes)
2A.- Atmosfera i aigua (18 activ.: pel dilluns, 11-V)
 
Treball bibliogràfic (equips). Tutories.
6
I.                    L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ:
2B.- Temps atmosfèric (17 activ: pel dilluns, 11-V)
 
TALLER: METEOROLOGIA
 
11
L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ:
Blocs 2A I 2B (revis i dubtes)
 
VI.               MATÈRIA I ENERGIA
3.- La matèria (web-demo)
(25 activ.: pel dilluns, 18-V)
4.- Canvis d’estat de la matèria (16 activ.: pròxim dilluns, 18-V)
 
Treball bibliogràfic (equips). Tutories.
Presentació projectes d’experiència did.
13
 Treball individual o en equips (activitats o preparació experiència didàctica)
 
 
TALLER: INICIACIÓ INTERACTIVA A LA MATÈRIA
 
18
VI.               MATÈRIA I ENERGIA
3 i 4: (revis i dubtes)
5.- Els materials
(25 activ.: pel dilluns, 25-V)
6.- Fonts d’energia
(22 activitats: pel dilluns, 25-V)
 
Treball bibliogràfic (equips). Tutories.
20
I.                    L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ:
 
Experiències Didàctiques (1 i 2)
25
VI.               MATÈRIA I ENERGIA
5 i 6: (revis i dubtes)
7.- Electricitat i forces
(27 activ..: pel dimecres, 3-VI)
8.- So, llum i calor
(37 activ.: pel dimecres, 3-VI)
 
Treball bibliogràfic (equips). Tutories.
27
VI.               ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT
9.- Màquines, eines i noves tecnologies
(19 activ.: pel dimecres, 3-VI)
 
Treball individual o en equips (activitats o preparació experiència didàctica)
juny
1
NO LECTIVO
3
VI.               MATÈRIA I ENERGIA
Experiències Didàctiques (3, 4 i 5)
8
7, 8 i 9: (revis i dubtes)
 
Treball bibliogràfic (equips). Tutories.
10
VI.               MATÈRIA I ENERGIA
Experiències Didàctiques (6 i 7)
15
 
Consultes
 
Resolució de dubtes
17
VI.               MATÈRIA I ENERGIA
Experiència Didàctica (8)
VI.               ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT
Experiència Didàctica (9)
22
 
EXÀMENS
24
 
EXÀMENS
29
 
EXÀMENS
 
 

Hoy había 2 visitantes (96 clics a subpáginas)