Pràctiques 1er Tr

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4rt ESO                                     1er trimestre
 
 
PRÀCTIQUES
 
Observacions:
1.      Treball en equips (2 alumnes/grup).
2.      La presentació de l’informe de cada pràctica es farà abans del començament de la següent pràctica (com a data límit).
3.     Cada grup de treball es responsabilitza del bon estat de conservació del material que s’utilitzi en les pràctiques.
 
Programa
 
Pràctica 1: El microscopi òptic: parts i funcionament (recordatori).
 
Pràctica 2: Observació de teixits animals (I): cèl·lules poc especialitzades.
  
Pràctica 3: Observació de teixits animals (II): cèl·lules especialitzades.
 
Pràctica 4: Preparació de cèl·lules en divisió: mitosi en ceba (I). Ref. Llibre de text, pàg. 21.
 
Pràctica 5: Observació de cèl·lules en divisió: mitosi en ceba (II). Ref. Llibre de text, pàg. 21.
 
Pràctica 6: L’estudi d’un cariotip. Una anàlisi científica. Ref. Llibre de text, pàg. 23.
 
Pràctica 7: Construcció de models moleculars: muntatge d’un nucleòtid de l’ADN (grups de 3 ó 4 alumnes). Els 4 nucleòtids de l’ADN.
 
Pràctica 8: Confecció de retrats-robot a partir de cariotips (4 sessions).
 
***
Hoy había 2 visitantes (70 clics a subpáginas)