Pràctiques 1er trim

Biologia 1. BATXILLERAT                                                       Programa de pràctiques

1r trimestre. BIOQUÍMICA

______________________________________________________________________________

   Dins del Laboratori (CO):

 

-       Pràctica 1a: Glúcids (I): reacció de Fehling. (ref. Llibre de text, pàg. 44)

             http://cienciasnaturales.es/PRACTICAGLUCIDOS.swf

-       Pràctica 2a: Glúcids (II): determinació amb lugol. (Llibre de text, pàg. 44)

             http://cienciasnaturales.es/PRACTICAGLUCIDOS.swf

-       Pràctica 3a: Lípids (I): propietats físiques. (Llibre de text, pàg. 58)

-       Pràctica 4a: Lípids (II): reaccions químiques. (Llibre de text, pàg. 58)

-       Pràctica 5a: Proteïnes (I): reacció de Biuret. (Llibre de text, pàg. 80)

 

IMPORTANT: S’ha de vindre al laboratori amb el llibre de text

   Fora del Laboratori (Aula B13):

 

-      Pràctica 1b: Glúcids (I):

·         Fer les activitats 3, 4, 5 i 7. (v. Web del professor):

-       www.orico.es.tl

-       Pestaña: 1 BATX BIOLOGIA

-       Pestaña: BIOQUIM_ACTIV_REFORÇ

-       Clicar l’enllaç en groc (a sota de Glúcidos)

Aquestes activitats, amb el màxim % d’encerts, cada grup les ha d’enviar al professor via e-mail, en un únic document word, dins de les dates programades (1). Direcció e-mail del professor: orico9@gmail.com 

·         Aplicació Biomodel-3 (v. Web del professor):

-       www.orico.es.tl

-       Pestaña: 1 BATX BIOLOGIA

-       Pestaña: BIOMODELS

-       Clicar l’enllaç en groc. Treballar els biomodels de monosacáridos (glucosa y fructosa) y disacáridos (sacarosa, maltosa y celobiosa). Es tracta de visualitzar les diferents biomolècules i manipular-les, per tal d’entendre millor les seves característiques estructurals.

(D’aquesta activitat, no s’ha de presentar rés al professor, encara que alguna de les estructures estudiades podrien aparèixer en els exàmens)

-      Pràctica 2b: Glúcids (II):

·         Fer les activitats 6 i 8. (v. Web del professor; seguir les mateixes pautes del dia anterior)

·         Aplicació Biomodel-3 (v. Web del professor):

-       www.orico.es.tl

-       Pestaña: 1 BATX BIOLOGIA

-       Pestaña: BIOMODELS

-       Clicar l’enllaç en groc. Treballar els biomodels de polisacáridos (glucógeno, almidón, celulosa). Idem que en la pràctica 1b.

-      Pràctica 3b: Lípids (I):

·         Fer la activitat 9. (v. Web del professor; seguir les mateixes pautes del dia anterior)

·         Aplicació Biomodel-3 (v. Web del professor):

-       www.orico.es.tl

-       Pestaña: 1 BATX BIOLOGIA

-       Pestaña: BIOMODELS

-       Clicar l’enllaç en groc. Treballar els biomodels de ácidos grasos saturados (palmitina) e insaturados (oleico). Idem que en la pràctica 1b.

·         Modelos moleculares. Con ayuda del kit que os facilitará el profesor, construir una molécula de ácido palmítico. Una vez construída, estudiar sus características y seguir las pautas de presentación de los resultados (2).

-      Pràctica 4b: Lípids (II):

·         Aplicació Biomodel-3 (v. Web del professor):

-       www.orico.es.tl

-       Pestaña: 1 BATX BIOLOGIA

-       Pestaña: BIOMODELS

-       Clicar l’enllaç en groc. Treballar els biomodels de triacilgliceroles, fosfolípidos, esteroides (colesterol) y bicapa lipídica. Idem que en las pràcticas anteriores.

 

·         Modelos moleculares. Con ayuda del kit que os facilitará el profesor, construir una molécula de fosfolípid, como las que aparecen en el libro de texto (pàg. 52).

-       Pràctica 5b: Proteïnes (I):

·         Fer les activitats 10, 11, 12, 13 i 14 (v. Web del professor; seguir les mateixes pautes de dies anteriors).

·         Aplicació Biomodel-3 (v. Web del professor):

-       www.orico.es.tl

-       Pestaña: 1 BATX BIOLOGIA

-       Pestaña: BIOMODELS

-       Clicar l’enllaç en groc. Treballar els biomodels de las estructuras proteínicas: primaria (aminoácidos y péptidos), secundaria (hélice alfa y hebra beta)  y terciaria (lisozima).  Idem que en las pràcticas anteriores.

·         Modelos moleculares. Con ayuda del kit que os facilitará el profesor, construcció d’un dipèptid, tipus glicina-Alanina (Kit de biologia molecular)

 

De cada pràctica es presentarà un informe (per parelles) que ha d’incloure, com a mínim, la informació següent::

-       Títol de la pràctica

-       Nom i cognoms dels components del grup (parella de treball)

-       Objectiu de l’experiència i relació del material necessari

-       Procediment, dades empíriques i altres observacions

-       Resultats obtinguts (dibuixos, gràfiques, fotografies, etc., si s’escau)

-       Interpretació dels resultats i conclusions

 Els apartats en negreta són els mès importants.

_______________________________________________________________ 

(1)   L’informe de cada pràctica es presentarà, com a màxim, al cap d’una setmana de haver-la realitzat, just abans de començar la pràctica següent).

(2)   Les pràctiques de modelos moleculares, que es fan fora del laboratori, han d’incloure fotografies (sobre fons banc) que mostrin amb claretat les biomolècules construïdes, el nom de les unitats estructurals bàsiques i el nom de la molècula final resultant. Els noms de les molècules es poden escriure amb rotulador en la mateixa cartulina o paper que s’emplei com a fons. L’informe es presentarà, també en aquest cas, com a màxim al cap d’una setmana de haver realitzat la pràctica, just abans de començar la pràctica següent.

Octubre, 2015
Hoy había 2 visitantes (73 clics a subpáginas)