Presentacions Orals

Calendari de les presentacions:

Dia

Grups

Dilluns, 23 març

1, 2

Dimarts, 24 de març

3, 4, 5

Dijous, 26 de març

6, 7, 8

Components de cada grup: v. carpeta Teixits_Pràctiques a la web del professor.

(Cada grup disposa d’uns 10-12 minuts, com a màxim, per fer l’exposició, i 2-3 minuts suplementaris per a respondre a possibles preguntes dels assistents)

 

Important: per tal d’evitar possibles contratemps, cal comprovar amb antelació en l’ordinador de l’aula els arxius (presentacions, etc.) que es necessitaran en l’exposició, i comprovar que tot funcioni bé.

 

 

 

Hoy había 2 visitantes (83 clics a subpáginas)