Program 1er Trim

 

Biología i Geologia                        4t ESO

Unitat 1. La cèl·lula, unitat de vida

 

Objectius

Continguts teòrics

(de Grup Promotor SANTILLANA)

Activitats

(de SANTILLANA)

 

1

 

 

Qüestions prèvies (EIC) 

1.      El descobriment de la cèl·lula. La teoria cel·lular.

2.      Els nivells d’organització.              (pàgs. 8-9)

 

 1, 2 i 3 (pàg.8)

4, 5 i 6 (pàg. 9)

2

3.      Els tipus d’organització cel·lular (I)

                                                            (pàgs. 10-11)

7 i 8 (pàg. 10)

3

     3. Els tipus d’organització cel·lular (II).

 (pàgs. 10-11)

10 i 11 (pàg. 11)

4

  

 

PRÀCTICA: El Microscopi

5

4.      El nucli cel·lular

(pàgs. 12)

12, 13, 14 (pàg. 12)

6

5.      Els cromosomes

(pàgs. 13)

15, 16, 17 (pàg. 13)

7

6.      El cariotip

                                  (pàgs. 14)

18, 19 (pàg. 14)

8

 

Primer Control escrit i d’activitats

9

      7. El cicle cel·lular

      8. la divisió cel·lular (I): mitosi           (pàgs. 15-16)

20, 21 (pàg. 15)

22, 23 (pàg. 16)

10

  

      9. La divisió cel·lular (II): meiosi

(pàgs. 17)

24, 25 (pàg. 17)

11

    10. Comparació entre mitosi i meiosi

                                        (pàg. 18)

26 (p. 18)

12

 

 

PRÀCTICA: Mitosi

30, 31, 32, 33 (pàg. 21)

13

    11. Significat de la mitosi i meiosi

                                                    (pàg. 19)

 27, 28 (pàg. 19)

14

 

 ACTIVITATS fi d’unitat

(pàgs. 22 i 23)

15

 

 ACTIVITAT: Una anàlisi científica: estudi d’un cariotip (Activ. 52 a 60)

16

 

 REPÀS DE L’UNITAT

17

 

 Examen unitat 1

 Websites:

 •  


Unitat 2. La información genètica
 

 • Objectius
 • Continguts teòrics
 • (de Grup Promotor SANTILLANA)
 • Activitats
 • (de SANTILLANA)
 •  
 • 1
 • Qüestions prèvies (EIC)
 • 7.      Els àcids nucleics                           (pàgs. 28)

 •  1, 2 i 3 (pàg. 28)
 • 2
 • 1.      Els àcids nucleics: ADN i ARN
 • 2.      La replicació de l’ADN                 (pàgs. 10-11)
 • 4, 5 i 6 (pàg. 29)
 •  7, 8 i 9 (pàg. 30)
 • 3
 • 3.      L’ADN, portador de la informació genètica. (Lectura comprensiva)                                                     (pàg. 31)
 •  
 •  4
 •  
 •  
 • 4.      El concepte de gen             (pàg. 32)
 • 12, 13, 14 i 15 (pàg. 32)
 • 5-8
 •  
 •  
 • Activitat en grups
 • RETRAT-ROBOT
 • 9
 • 5.      Les mutacions                     (pàgs. 33)
 • 16, 17 i 18 (pàg. 33)
 • 10
 • 6.      L’expressió de la información genética (I)                          (pàgs. 34)
 •  
 • 11
 • 6.      L’expressió de la información genética (II): el codi genètic  
 •                                              (pàgs. 35)
 • 19,  20, 21 i 22
 • 12
 • 7.      La biotecnología
 •      8 i 9. L’enginyeria genética i aplicacions                               (pàgs. 36-38)
 •  
 •  
 • 13
 •  
 •  
 •       10. Els aliments transgènics
 • (pàgs. 39)
 •  
 • 32, 33 (pàg. 39)
 • 14
 •     11. La clonació
 •                                            (pàg. 40)
 •  34, 35, 36 (p. 40)
 • 15
 •  
 • 12 i 13 . Implicacions dels avanços en Biotecnologia.     El Projecte Genoma Humà (NOMÉS LECTURA)      (pàg. 41-42)
 •  LECTURA
 • 16
 •  
 • PRÀCTICA: L’ADN  Activitats 42, 43, 44, 45
 • 17
 •  
 •  ACTIVITATS fi d’unitat:
 • (pàgs. 44-45)
 • 18
 •  
 •  REPÀS DE L’UNITAT
 • 19
 •  
 •  
 • Examen Avaluació (unitats 1 i 2)

 

 

 

 

Hoy había 7 visitantes (127 clics a subpáginas)