Program 2n Trim

Biología i Geologia, 4t ESO (Programa 2n trim.)

 

Unitat 3. Herència i transmissió de caràcters


Objectius

Continguts teòrics

(de Grup Prom. Santillana)

Activitats

(del llibre)

 

1

 

 

 

  1. Reproducció asexual i reproducció sexual

 (pàgs. 50-51)

 

Act. 2

2

  1. Les experiències de Mendel

 

                                        (pàg. 52-53)

 Act. 3

3

  1. La genètica. Conceptes clau                                     

                                 (pàgs. 54-55)

 Act. 6, 8, 9

4

  1. Interpretació dels experiments de Mendel.

 (pàgs. 56)

 Act. 10, 12

5

  1. L’herència intermèdia i la codominància .

 

 Act. 14, 17, 18, 19

 

6

 

 

 REVISIÓ D’ACTIVITATS

7

     6/7. Gens lligats. Arbres genealògics

                                         

Els bessons. Lectura i resum escrit (pàg. 61)

8

     8/9. Herència en l’espècie humana

 

 

El diagnòstic prenatal. Lectura i resum escrit (pàg. 63)

9

 

Retrats-robot

ANÀLISI I TRACTAMENT DE DADES

10

  1.  L’herència dels grups sanguinis

                                                         (pàgs. 64)

 

Act. 23, 24

11

12/13. La determinació dels sexe en l’espècie humana. L’herència lligada al sexe.

                                                    (pàgs. 66-67)

 

Act. 27, 28, 29

12

14. L’herència lligada al cromosoma X

                                                         (pàgs. 68)

 

Act. 30, 31, 32

13

ACTIVITATS FI D’UNITAT:

  • Comuns (obligatòries): 38, 39, 47, 48, 49, 56, 58, 64)
  • D’ampliació (opcionals): 41, 42, 43, 45, 50, 53, 59, 60, 61, 62, 63

14

 

 

EXAMEN

 

Enllaços d’interès i animacions:

 

 **************

Unitat 4. Origen i evolució dels éssers vius

Objectius

Continguts teòrics

(de Grup Promotor SANTILLANA)

Activitats

(de SANTILLANA)

 

1

 

 

Introducció (EIC)

1.      L’origen de la vida

2.      Les principals hipòtesis sobre l’origen de la vida

 (pàgs. 76-77)

 

 

1, 2, 3 i 4 (pàg. 76-77)

 

 

2

3.      L’evolució biològica. L’origen de la biodiversitat

4.      El lamarckisme

(pàgs. 78-79)

 5 i 6 (pàg. 78)

 

8, 9 i 10 (pàg. 79)

3

5.      La teoria de l’evolució de Darwin i Wallace

                                                                                   (pàg. 80-81)

11 i 13 (pàg. 81)

 

4

 

 

 

 

 

6.      L’origen de la variabilitat

7.      Selecció i adaptació

                                                                    (pàg. 82-83)

14, 15 i 16 (pàgs. 82 i 83)

5-8

8.      Proves de l’evolució

                                                               (pàg. 84-86)

17, 18, 20 i 23 (pàgs. 85 i 86)

9

9.      Estat actual de les teories de l’evolució

(pàgs. 87-89)

26, 27 (pàg. 89)

10

10.  Les espècies i l’especiació

                          (pàgs. 90)

28  (pàg. 90)

11

11.  L’origen i l’evolució de l’espècie humana                         (pàg 91)

 

12

12.  L’evolució dels homínids

 (pàgs. 92-93)

 31, 32, 33, 34 (pàg. 93)

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

      LECTURA: Ciència a l’abast

     Paleobiogeografia humana

(pàg. 95)

37, 38, 39 (pàg. 95)

 

14

   

 

 

 

 

ACTIVITATS FÍ D’UNITAT:

  • Obligatòries: 40, 43, 45, 50, 56, 58
  • Opcionals (d’ampliació): 42, 44, 46, 47, 48, 51, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64

 

 

 

 

Hoy había 7 visitantes (149 clics a subpáginas)