Programa_1er trim

 

Ciències de la Terra i del medi ambient 2n Batx
 
Bloc 1.       Les capes fluides de la Terra. Trànsit de matèria i energia
 
Unitat 1. L'atmostera: origen, estructura i composició

Objetivos
 
Guía del alumno
(ref. CTMA 2. Ed. TEIDE)
Actividades
(del llibre de text)
1 i 2
Introducció a l’assignatura: continguts, pla de treball, etc. Unitat 1: continguts (organigrama)
 
  1. Origen i evolució de l'atmosfera. Resum esquemàtic dels trets principals.
                                               (Pàgs. 12-13)
Interpretació: l'evolució de l'O2 (pàg. 13). RE.
3
     2. Estructura de l'atmosfera
                                               (Pàgs. 14-17)
Interpretació (pà. 15). Lectura.
Interpret. (pàg. 16). Comentari.
4   Interpretació (pàg. 17). RE.
5
3.   L'alteració de l'atmosfera
4.   L'afebliment de la capa d'ozó
 
                                                    (Pàgs. 18-19)
Interpretació (pàg. 18). Lectura.
Interpret. (p. 19). Comentari.
 
6
      5.   L'ozó: formació i destrucció
      6.   Ozó contaminant i ozó protector

                                                   (pàgs. 20-21)        
       
Document (p. 20). Lectura.
 
7       7.   Els clorofluorocarbons
      8.   Mesures adoptades
                                                           (Pàgs. 21-22)
 
8
REPAS DE L'UNITAT

                                                                 (Pàg. 24)
Qüestions i problemes (pàg 24)
 
     

Enllaç a examens PAU i altres materials de CTMA:

http://eps.udg.edu/ctma/doku.php?id=pau:material
 
Unitat 2.       L’atmosfera i els climes

Objetivos
 
Guía del alumno
(ref. CTMA 2. Ed. TEIDE)
Actividades
(del llibre de text)
1
     Continguts de l’unitat (organigrama)
  1. Radiació solar
                                              (Pàgs. 26-27)
 
2 i 3
     2.  El cicle estacional
     3.  Distribució de temperatures
                                               (Pàgs. 28-29)
Interpretació (pàg. 28, punts 1 i 2). RE
Interpr. (p. 29). RE
4
  1. La circulació general de l'atmosfera
                                                (Pàg. 30-31)
 Document (p. 31). Lectura.
5
     RECURSOS EN LA WEB
 
6 i 7
     5. Distribució dels vents
                                                          (Pàgs. 32-33)
Interpret. (p. 33). RE
8 i 9
     6. Distribució de les precipitacions
     
7. Condensació i precipitació
                                                         (pàgs. 34-35) 
Interpret. (p. 35). RE.
10 i 11
     8. Masses d'aire i fronts 
                                                         (pàgs. 36-37)
Document (pàg. 37)
 
12
     RECURSOS EN LA WEB
 
13
     9. Energia solar (resum escrit de les idees principals)
    10. Energia eòlica (resum escrit...)
Interpret. (p. 44). RE

Qüestions i probl. Fi d'unitat (p. 44). RE

14
 
      EXAMEN PARCIAL de les UNITATS 1 i 2
 
 
  
                        
 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material093/index.html
 
Unitat 3.       Meteorologia i clima
 

Objetivos
 
Guía del alumno
(ref. CTMA 2. Ed. TEIDE)
Actividades
(del llibre de text)
1
      Continguts de l’unitat (organigrama)

      ClimaTIC: Introducció al clima i el temps meteorol.
 
2 i 3
  1. El clima: factors climàtics i diagrames. L'estació meteorològica.
                                             (pàgs. 46-47)
 Anàlisi (Climodiagr. d'Igualada). (p.47). RE.
Activitats pàg. 48. RE
4 i 5
     2. El clima de Catalunya

                                                     
   (pàg. 49)
Interpret. (p. 49). RE

Anàlisi (p.50). Coment.

6 i 7
     3. Precipitacions
     4. Distribució de les precipitacions a Catalunya

                                                       (pàgs. 51-52)
Document (p. 51). RE

Interpret (p52). Coment
 
8
      5. Distrib. de les temperatures a Catalunya
      6. Els vents. Depressions, ciclons i tornados

                                                        (pàg. 53-55) 
 
Interpret.(p. 53). Coment

Document(p.54)Coment.

Síntesi (p. 55). RE.
9 i 10
       7. La predicció del temps

                                                        (pàg. 56-59)
 
Interpret. (p. 59). RE
11
       8.  Les avingudes

                                                       (pàgs. 60-61)
Interpret. (p. 61). RE

Document (Gota freda). (p. 61). Coment.
12
       9. El canvi climàtic. Impactes
      10. El protocol de Kyoto (resum de les idees principals)
                                                       (pàg. 62-63)
Document (p. 62). Coment.
13 i 14
            QÜESTIONS I PROBLEMES
                       (Fí d'unitat)
                                                       (pàg. 66)
 Aplicació (p. 65). RE

Interpret. (p. 65). RE.
15
 
             Examen (unitats 1, 2 i 3)
 
16 ss
          Exposicions orals de les unitats 4 i 5
 
 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material093/index.html

 
 
 

Hoy había 7 visitantes (27 clics a subpáginas)