Programa_3rTrim

 

 

Unitat 12. Riscos associats a l’activitat interna del planeta

(Tema de repàs i aplicació dels continguts teòrics estudiats a 1er)

Objetivos

 

Guía del alumno

(ref. CTMA 2. Ed. Teide)

Actividades

(del llibre de text)

1

  1. Distribució de terratrèmols i volcans
  2. Com es mesuren els terratrèmols i volcans?                     (pàgs. 204-207)

 

Repàs de 1er

2

  1. Zones sísmiques properes   (pàgs. 204-207)

 

- Document, pàg. 208 RE

- Aplicació, pàg. 209 RE

- Interpretació, pàg. 209 AC

3

  1. Preveure i prevenir terratrèmols(pàgs. 210-211)

- Interpretació, pàg. 211 AC

4

  1. La sismicitat a Catalunya    (pàgs. 212-213)

- Interpretació, pàg. 213 (superior) AC- Interpretació, pàg. 213 (inferior) RE

5

  1. El sismicat                 (pàgs. 212-213)      (Només LECTURA)

 

 

6

  1. Els material volcànics   (pàgs. 216-217)

Repàs de 1er

- Document, pàg. 216 SL-AC
- Interpretació, pàg. 217 AC

7

      8 i 9. Erupcions volcàniques. Tipus de volcans.                                                  (pàgs. 218-220)

Repàs de 1er 

- Interpretació, pàg. 220 (inferior) AC

8

      10. Perillositat i risc volcànic                                                                                   (pàgs. 221)

 

 

9

      11. Prevenció del risc volcànic  
                                                 (pàgs. 222-224)

- Interpretació, pàg. 223 RE

10

     FI D’UNITAT

Qüestions i problemes   (pàg. 224) RE

 

Unitat 13. Riscos associats amb fenòmens geològics externs

(Tema de repàs i aprofundiment dels continguts teòrics estudiats a 1er)

 

Objetivos

 

Guía del alumno

(ref. CTMA 2. Ed. Teide)

Actividades

(del llibre de text)

1

1.      Riscos derivats dels processos externs en el marc del sistema conca  
                                (pàgs. 226-227)

Estudi d’un cas, pàg. 227 SL-AC

2

2.      Risc d’esllavissades   (pàgs. 228-229)

 

Document (pàg. 229) SL-AC

3

3.      Risc d’esllavissades a Catalunya

                                      (pàgs. 230-231)

Estudi d’un cas, pàg. 231 SL-AC

4

4.      Els allaus

5.      Esfondraments i subsidèncie                                                (pàgs. 232-234)

Estudi d’un cas, pàg. 234 AC

5

      

Repàs continguts de 1er.

 (Diapositives i animac)

 

6

6.      Els sòls expansius                       (pàgs. 235)

 

7

7.      Risc d’inundació        (pàgs. 236-237)

- Interpretació, pàg. 237 RE

8

8.       Efectes sobre l’activitat humana       (pàgs. 238-239)

- Interpretació, pàg. 239 RE

9

9.      Risc d’inundació a Catalunya (LECTURA)

10.  Prevenció i gestió en el sistema conca

                                   (pàgs. 242-245)

- Interpretació, pàg. 243 RE

 

- Interpretació, pàg. 245 AC

10

       11. INUNCAT (Lectura)(pàgs. 242-245)

- Interpretació, pàg. 247 RE

11

     FI D’UNITAT

Qüestions i problemes   (pàg. 248) RE (Només problemes 1 i 3)

 

 

Unitat 15. El sòl

 

Objetivos

 

Guía del alumno

(ref. CTMA 2. Ed. Teide)

Actividades

(del llibre de text)

1

 

1.      Composició del sòl

 

                                                               (Pàgs. 270-271)

 

2

2.      Textura del sòl

3.      Estructura del sòl

 

                                  (Pàgs. 272-273)

Processant informació (pàg. 272). RE

3

4.      Altres característiques del sòl (només LECTURA)

                                  (Pàgs. 274-276)

 

4

5.      Perfil del sòl

6.      Formació del sòl

 

                                        (Pàgs. 277-279)

Aplicació (p. 279). RE.

5

7.      Tipus de sòl

 

                                              (Pàgs. 280-281)

Anàlisi (p. 281). AC.

 

6

8.      Usos del sòl

9.      Degradació del sòl

                                              (Pàgs. 282-284)

Document (p. 284). AC.

7

 

 

Qüestions i problemes (p. 290): 1, 3, 4    

Aclariment de dubtes.

 

 

 

 

 

 

Hoy había 7 visitantes (36 clics a subpáginas)