Programa 2013_14

   CTMA 2n BATXILLERAT                         Curs 2013-2014

PROGRAMACIÓ - TEMPORALITZACIÓ
1ª aval
  • Les capes fluides de la Terra (I)
 
              -  Atmosfera         unitats 1, 2, 3, 4, 5

(Exposicions orals alumnes de les unitats 4 i 5)
 
2ª aval
  • Les capes fluides de la Terra (II)
 
     -  Hidrosfera         unitats 6, 7, 8, 9, 10
 
          (Exposicios orals: unitats 9 i 10)
 
3ª aval
  • Geosfera (II)             unitat 12, 13, 14
  • Pedosfera                  unitats 15, 16
  • Sistemes costaners   unitat 17
  • Gestió del medi        unitats 13, 14
 
 
Hoy había 12 visitantes (93 clics a subpáginas)