Programa 2n trim

Unitat 5. Genètica mendeliana (repàs de la matèria de 1er de Batx)                  

 

Objetivos

 

Guía del alumno

(ref. Biologia 2. Grup Promotor Santillana, 2009)

Actividades

(del llibre de text)

1

      Introducció a l’unitat. Continguts. Pla de treball.

      (Llibre de text i fitxa del pla de treball)

 

2

  1. Experiències i lleis de Mendel

(Repàs amb diapositives)

Act. 1 (pàg. 94)

3

  1. Teoria cromosòmica de la herència

(Repàs amb diapositives)

Act. 2 i 3 (pàgs. 97-98)

4

  1. Lligament i mapes cromosòmics.
  2. Herència del sexe

 

5

  1. Herència lligada al sexe

(Repàs amb diapositives)

  1. L’expressió del missatge genètic

Act. 5, 7 i 8 (pàgs. 104-105)

 

Llegir l’annex del llibre: terminologia, simbologia i probabilitat

6

       Treball a classe (Anàlisi de problemes resolts)

Problemes: 10, 11, 12, 14 (pàg. 108)

7

       Treball a classe (Anàlisi de problemes resolts)

Problemes: 16, 18, 20, 22 (pàg. 108-109)

8

       Treball a classe (Respondre Test fi d’unitat)

Fer a classe el Test (9 qüestions). Corregir-ho.

9

        Treball a classe (Realització d’activitats PAU)

Fer a classe els exercicis de les PAU

10

        Treball a classe (Correcció d’activitats PAU)

Corregir a classe els exercicis de les PAU

 

 Unitat 6. Genètica i evolució           

 

Objetivos

 

Guía del alumno

(ref. Biologia 2. Grup Promotor Santillana, 2009)

Actividades

 

1

       Introducció a l’unitat. Continguts. Pla de treball.

      (Llibre de text i fitxa del pla de treball)

 

2

1.    Les espècies i l’evolució: fixisme, creacionisme, lamarckisme.

 

3

1.    Les espècies i l’evolució: darwinisme.

 

4

      Darwin in web (150º “El origen de las especies”)

Act. 1, 2, 3 i 4 (pàg. 120)

 

5

1.    Les espècies i l’evolució: les proves de l’evol.

 

 

6

1.    Teories de l’evolució: neodarwinisme, neutralisme, equilibri puntuat

Act.: 9, 10, 11, 12 (pàg. 124)

7

2.    La genètica de les poblacions: llei de Hardy-Weinberg

Act.: 14, 15, 16 (pàg. 126)

8

  1. La genètica de poblacions (ampliació)

 

 

9

      Treball a classe (activitats)

Act.: 17, 18, 19 (pàg. 126)

10

3.    L’especiació

Act.: 20-27 (pàg. 129)

11

4.    Classificació de les espècies. Taxonomia.

 

12

4.    La biodiversitat

Act.: 28-29 (pàgs. 133-134)

13

       Treball a classe (Respondre Test fi d’unitat)

Fer a classe el Test (pàg. 137). Corregir-ho.

14

        Treball a classe (Realització d’activitats PAU)

Fer a classe els exercicis de les PAU (pàgs. 138-139)

15

        Treball a classe (Correcció d’activitats PAU)

Corregir a classe els exercicis de les PAU (pàgs. 138-139)

16

        Repàs unitat

Diaposit.

17

       El problema del origen de la vida. Discussió.

DVD (1ª part: Evolución y creación). Prensa: article de Anna C. V. (El Mundo)

18

        El debat Evolucionisme-Creacionisme. Estat de la      qüestió.

 

 

19

       

        Examen

 

 

 

Algunes fonts d’informació sobre:

  

ORIGEN DEL UNIVERSO, EVOLUCIÓN BIOLÓGICA, TEORÍAS DE LA EVOLUCIÓN. DEBATES ACTUALES.

 

Origen del Universo. C. De Duve(4’)

http://www.youtube.com/watch?v=msaBNrLzeZs&feature=related

 

** Evolución biológica: una explicación  (7’ 20’’). Animación (del origen de la vida al origen del hombre: 4000 Ma comprimidos en 40’’).

http://www.youtube.com/watch?v=A-H7tLEDSFg&feature=fvw

 

 

Charles Darwin. Breve biografía (AR) (4’ 30’’)
 

** El origen de las especies.
Las tesis darwinianas. Tiktaalik i Arquaeopteryx (10’)
 
http://www.youtube.com/watch?v=A0clvLLHSYM&NR=1

 

** Charles Darwin y la evolución (El hecho evolutivo: panoràmica general) (6’ 20’’)

http://www.youtube.com/watch?v=UcXCJkwH8kE&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%5Fpopup%3Fv%3DUcXCJkwH8kE&feature=player_detailpage

 

Lección sobre la selección natural. Animación (40’’)

http://www.youtube.com/watch?v=LN8g-ZV25U0&feature=related

 

Mutaciones y evolución (1’)

http://www.youtube.com/watch?v=LfUmrX-7WDo&feature=related

 

** 2009, Año de Darwin. ¿Son compatibles la evolución y la creación? Opina un Nobel (Werner Arber) (2’)

http://www.youtube.com/watch?v=pyqYmOYIHlo&feature=related

 

**2009, Evolución y creación, compatibles (Dr. E. Agazzi) (2’ 30’’)

http://www.youtube.com/watch?v=ytecwrznKbI&feature=related

 

**2009, Darwin y Dios (Dr. E. Agazzi) (2’)

http://www.youtube.com/watch?v=Z-uVCRH2wkU&feature=related

** Desmontando a Darwin (entrevista a Máximo Sandín, UAM) (47')
http://vimeo.com/10330767

Hoy había 12 visitantes (54 clics a subpáginas)