Programa Microbiologia

Unitat 9. Els microorganismes

Objectius

Continguts teoría

Fonts d’informació:

Biologia 2. Grup Promotor Santillana

Recursos didàctics en web del prof: www.orico.es.tl

 

Activitats

 

Biologia 2. Grup Prom Santillana

Web: Proyecto Biosfera

1

1.    Concepte i tipus de microorganismes                    

                                          (pàgs. 201-203)

 

1 i 2 (pàg. 202)

2

2.    Els bacteris

2.1.        L’estructura bacteriana (resum esquemàtic)

                           (pàgs. 203-207)

 

Web del profesor (v. Recursos micro): Las bacterias (10’ 50’’)

5 i 9 (pàg. 207)

 

3

2.2.        Fisiologia bacteriana: funcions de reproducció

                           (pàgs. 209-210)

Web del profesor (v. Recursos micro): Conjugación, transducción y transformación bacteriana (23’)

10 i 13 (pàg. 210)

4

2.3.        Tipus de bacteris (llegar i resumir)

                            (pàgs. 209-210)

 

5

(3. Els arqueobacteris. Llegar. Només conceptes generals)

(4. Els microorganismes eucariotes: exclosos del programa)

17 i 19 (pàg. 215)

6

       5. Els virus. Conceptes generals

            5.1. L’estructura dels virus

            5.2. El cicle dels virus (cal diferenciar els cicles lític i lisogènic)           

                                                    (pàgs. 219-223)

Web del profesor (Recursos micro): Los virus: composición, estructura y tipos (9’ 30’’)

Clickar en: Ciclo de un virus

 

28 i 29 (pàg. 222)

7

       6. Biotecnologia microbiana (activitats en la web)

            6.6. Els microorganismes i l’enginyeria genetica

                                                   (pàgs. 229-230)

 

 

35 (pàg. 230)

8

Exercicis “Prepara la selectivitat”

51 a 55 (pàgs. 232-233)

9

Sessió web (Aula d’informàtica)

v. web profesor:

Biotecnologia_act

 

 

Hoy había 7 visitantes (156 clics a subpáginas)