Programació

 BIOLOGIA 2n BATXILLERAT                                Curs 2015-2016

PROGRAMACIÓ - TEMPORALITZACIÓ

1er trimestre

·  Metabolisme (Bloc 1)
·  Biologia molecular (Bloc 5: repàs1er)

 

 

2on trimestre

·   Genètica i evolució (Bloc 3)
·  Ecologia (Bloc 7)

 

 

 

 

3er trimestre

·       Microbiologia (Bloc 6)
·       Immunologia (Bloc 2)

·     Disseny experimental (Bloc 4)

 

(En tots els blocs:  Disseny experimental (Bloc 4)

 

12 de setembre, 2016

Hoy había 2 visitantes (52 clics a subpáginas)