Programación

 


Ciències de la Terra i del medi ambient 1     1r Batx

PROGRAMA 1r TRIMESTRE (2016-17)

Unitat 1. Introducció a les Ciències de la Terra

Objectius

Continguts teòrics

(del llibre de text Ed. Teide, Sèrie OZÓ)

Activitats i exercicis

(de Teide, Sèrie OZÓ)

 

1

 

 

 

Introducció a l'assignatura (pàg. 11)

 

2

 

1. Introducció als conflictes ambientals

(pàgs.12-13)

   Lectura  

 

   "HOME" (DVD). 1ª part

3

 

2. Història del coneixement de la Terra

(pàgs.14-15)

   Lectura  

   "HOME" (DVD). 2ª part

4

 3. La ciència i la cerca de models  (pàgs.16-17)

   Interpretació (pàg. 16).       Qüestions 1, 2, 3 i 4 (TG)

5

 

 

4. La teoria general de sistemes

        Sistemes oberts, aïllats i tancats

        Característiques d’un sistema

        Relacions causals i retroalimentació

(pàgs. 18-19)

 Interpretació (glaceres, pàg. 19).       Qüestions 1, 2, 3, 4 i 5 (TG)

 

6

 

 

 

5. La Terra com a sistema

 (pàgs. 20-21)

 

   Lectura  

   Document (L'explosió del volcà El Chichonal, pàg. 21)     (TG)

 

7

 

6. Recursos

 (pàgs. 22-23)

 

   Lectura  

   Document (L'aigua, un recurs escàs, p. 23)    (TG) 

 

8

 

 

 

7. Impactes

        Gestió ambiental: mesures preventives i correctores                                         (pàgs. 24-25)

 

   Lectura  

   Document (Impactes ambientals, pàg. 25)   (TG) 

 

 

9

 

 

 

8 i 9. Perillositat, vulnerabilitat i risc. Gestió.

            (pàgs. 26-29)

   Lectura  

   Document (L'mpacte de l'aigua, pàg. 29)         (TG) 

   Qüestions finals 2, 5 i 7 (pàg. 30)

10

 

Revisió unitat (Kahoot!)

  

Unitat 2. Teledetecció i representació de la Terra

Objectius

Continguts teòrics

(del llibre de text Ed. Teide, Sèrie OZÓ)

Activitats i exercicis

(de Teide, Sèrie OZÓ)

 

1

 

 

 

1. Els satèl·lits

 (pàgs.32-33)

 

   Lectura  

   Document (L'òrbita ideal del satèl·lit, p. 33)    (NL) 

2

 

2. Teledetecció. La Terra des de l'espai

 

     Els SIG

(pàgs.34-35)

 

Lectura  

Interpretació (pàg. 35). Anàlisi gràfic i d'imatges      - L'absorció espectral

 - La Terra des de l'espai (TG)

3

 

2. Teledetecció. Els SIG

(pàgs.36-37)

 

 

  Lectura  

   Document (La Terra a ull d'ocell, p. 37)    (TG) 

4

 

3. Formes de representació i anàlisi de dades                                              (pàgs.38-39)

 

   Lectura  

   Aplicació (pàg. 39).         Càlcul de pendents (TG)

5

 

 

 

4. Càlcul de superfícies

 (pàgs. 40-41)

 

    Lectura  

   Aplicació (pàg. 41).       La cara lúdica de la muntanya  (TG)

6

 

 

Activitats d'avaluació del BLOC1

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (pàgs. 43-46)

 


 

 


Hoy había 2 visitantes (3 clics a subpáginas)