Respiratori_CLIC

EL COS HUMÀ: LA RESPIRACIÓ

ACTIVITATS INTERACTIVES A LA WEB

1.- Clica en l’ordinador la direcció que s'indica a continuació i, quan hagis obert la pàgina, clica on diu: engega’l (applet)    

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1082

(Pots treballar-les en la versió en català o en la versió en español, com tu vulguis)

2.- Comença el treball! Anem a conèixer una mica més el nostre cos. Realitza (i corregeix els errors, si els tens) les activitats proposades pel que fa a l’aparell respiratori.

-          Aparell respiratori (15 activitats)

3.- Cada vegada que tinguis feta (i corregida) una activitat, guardala en un document word, abans de passar a la següent. 

Aquest recull d'activitats hauràs de presentar-les al professor o professora quan t’ho demani.

 (Atenció: Tingues en compte que, després d’entrar en les webs de referència, primer s’ha de carregar l’aplicació JClic applet, i comprovar que l’ordinador té configurat el sistema Java).
Hoy había 2 visitantes (102 clics a subpáginas)